معنی و ترجمه کلمه stupid به فارسی stupid یعنی چه

stupid


کند ذهن ،نفهم ،گيج ،احمق ،خنگ ،دبنگ
قانون ـ فقه : بله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها