معنی و ترجمه کلمه stutter به فارسی stutter یعنی چه

stutter


لکنت داشتن ،بالکنت حرف زدن ،لکنت


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها