معنی و ترجمه کلمه styptic به فارسی styptic یعنی چه

styptic


داروى بند اور خون ،قابض ،خون بند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها