معنی و ترجمه کلمه sub modo به فارسی sub modo یعنی چه

sub modo


قانون ـ فقه : مشروط يا مضيق يا مقيد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها