معنی و ترجمه کلمه sub sector به فارسی sub sector یعنی چه

sub sector


زيربخش
بازرگانى : بخش فرعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها