معنی و ترجمه کلمه subalpine به فارسی subalpine یعنی چه

subalpine


ساکن دامنه کوهستان الپ ،مربوط به دامنه کوه( بارتفاع 4 تا 6 هزار پا)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها