معنی و ترجمه کلمه subdeacon به فارسی subdeacon یعنی چه

subdeacon


معاون شماس ،معاون گماشته روحانى ،معاون خادم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها