معنی و ترجمه کلمه subinfeudate به فارسی subinfeudate یعنی چه

subinfeudate


subinfeudation(، )=subinfeudاعطاى اراضى تيول از طرف اميرى به امير ديگرى براى بيعت با او،ملوک الطوايفى فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها