معنی و ترجمه کلمه subjective utility به فارسی subjective utility یعنی چه

subjective utility


روانشناسى : سودمندى ذهنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها