معنی و ترجمه کلمه subliminal به فارسی subliminal یعنی چه

subliminal


غير کافى براى ايجاد تحريک عصبى يا احساس ،خارج از مرحله اگاهى ،نيمه خوداگاه
روانشناسى : زيراستانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها