معنی و ترجمه کلمه sublittoral zone به فارسی sublittoral zone یعنی چه

sublittoral zone


نوار زير کرانه اى
زيست شناسى : زون زير کرانه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها