معنی و ترجمه کلمه submarine ladle به فارسی submarine ladle یعنی چه

submarine ladle


علوم مهندسى : پاتيل بمبى شکل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها