معنی و ترجمه کلمه subordinate class به فارسی subordinate class یعنی چه

subordinate class


روانشناسى : طبقه وابسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها