معنی و ترجمه کلمه subordinate به فارسی subordinate یعنی چه

subordinate


تبعى ،زيرامر،تحت امر،يکانهاى تابعه ،مادون ،وابسته ،فرعى ،پايين تر،مرئوس ،تابع قراردادن ،زيردست يامطيع کردن ،فرمانبردار
قانون ـ فقه : مرئوس
روانشناسى : تبعى
علوم نظامى : تابع


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها