معنی و ترجمه کلمه subscriber به فارسی subscriber یعنی چه

subscriber


امضاء کننده ،تعهد کننده ،مشترک روزنامه وغيره ،مشترک ،اعانه دهنده ،امضا کننده
علوم مهندسى : مشترک
قانون ـ فقه : متعهد
بازرگانى : تعهد کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها