معنی و ترجمه کلمه subsection به فارسی subsection یعنی چه

subsection


بخش جزء،قسمت فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها