معنی و ترجمه کلمه subset به فارسی subset یعنی چه

subset


زيرمجموعه
کامپيوتر : زيرمجموعه
شيمى : زير مجموعه
روانشناسى : زيرمجموعه
ورزش : زير مجموعه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها