معنی و ترجمه کلمه subsist به فارسی subsist یعنی چه

subsist


زيست کردن ،ماندن ،گذران کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها