معنی و ترجمه کلمه substation به فارسی substation یعنی چه

substation


ايستگاه فرعى ،شعبه ،خرده ايستگاه
معمارى : ايستگاه فرعى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها