معنی و ترجمه کلمه subtract به فارسی subtract یعنی چه

subtract


کاستن ،کم کردن ،تفريق شدن ،منها کردن ،تفريق کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها