معنی و ترجمه کلمه suburbanite به فارسی suburbanite یعنی چه

suburbanite


ساکن حومه


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها