معنی و ترجمه کلمه successors به فارسی successors یعنی چه

successors


قانون ـ فقه : to the companions of the prophetتابعون

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها