معنی و ترجمه کلمه succor به فارسی succor یعنی چه

succor


)succour(يارى ،کمک براى رهايى از پريشانى ،موجب کمک ،يارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها