معنی و ترجمه کلمه such as به فارسی such as یعنی چه

such as


همچون ،از قبيل ،انهايى که


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها