معنی و ترجمه کلمه suction lift به فارسی suction lift یعنی چه

suction lift


بلندى مکش
عمران : ارتفاع مکش
معمارى : ارتفاع نظير مکش در پمپ
علوم دريايى : ارتفاع مکش


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها