معنی و ترجمه کلمه suffer به فارسی suffer یعنی چه

suffer


اجازه دادن ،زحمت ،زيان ديدن ،تحمل کردن ،کشيدن ،تن در دادن به ،رنج بردن
قانون ـ فقه : تحمل کردن
علوم نظامى : تلفات ديدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها