معنی و ترجمه کلمه sugared almond به فارسی sugared almond یعنی چه

sugared almond


نقل بادام ،يابادام سوخته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها