معنی و ترجمه کلمه suggester به فارسی suggester یعنی چه

suggester


اظهار کننده ،پيشنهاد دهنده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها