معنی و ترجمه کلمه suicide به فارسی suicide یعنی چه

suicide


انتحار،خودکشى کردن ،وابسته به خود کشى
قانون ـ فقه : خودکشى ،خود کش
روانشناسى : خودکشى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها