معنی و ترجمه کلمه sulfuric acid به فارسی sulfuric acid یعنی چه

sulfuric acid


(ش ).جوهر گوگرد بفرمولH2 SO4

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها