معنی و ترجمه کلمه sullenness به فارسی sullenness یعنی چه

sullenness


ترشرويى ،عبوسى ،کج خلقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها