معنی و ترجمه کلمه sum به فارسی sum یعنی چه

sum


مبلغ ،حاصل جمع ،روى هم ،حساب کردن ،باهم جمع کردن ،جمع کردن ،مجموع ،مختصر کردن ،موجزکردن ،خلاصه نمودن
کامپيوتر : حاصلجمع
قانون ـ فقه : مبلغ
روانشناسى : مجموع
بازرگانى : مجموع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها