معنی و ترجمه کلمه summa cum laude به فارسی summa cum laude یعنی چه

summa cum laude


(در مورد دانشجوى فارغ التحصيل )ممتاز

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها