معنی و ترجمه کلمه summative evaluation به فارسی summative evaluation یعنی چه

summative evaluation


روانشناسى : ارزيابى تلخيصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها