معنی و ترجمه کلمه sun gear به فارسی sun gear یعنی چه

sun gear


علوم هوايى : چرخ دنده خورشيدى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها