معنی و ترجمه کلمه superannuate به فارسی superannuate یعنی چه

superannuate


متروکه دانستن ،بازنشسته دانستن ياشدن ،کهنه شدن ،از مد افتادن ،سالخورده شدن
قانون ـ فقه : متقاعد

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها