معنی و ترجمه کلمه supercharged به فارسی supercharged یعنی چه

supercharged


ورزش : موتور داراى دستگاه رساننده هواوسوخت بيشتر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها