معنی و ترجمه کلمه superficial به فارسی superficial یعنی چه

superficial


صورى ،سطحى ،سرسرى ،ظاهرى
معمارى : ظاهر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها