معنی و ترجمه کلمه superhuman به فارسی superhuman یعنی چه

superhuman


ابر انسان فوق بشرى ،مافوق انسانى ،برتر از انسان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها