معنی و ترجمه کلمه superimposed به فارسی superimposed یعنی چه

superimposed


مازاد بر احتياج
علوم نظامى : اتش اضافى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها