معنی و ترجمه کلمه superior colliculus به فارسی superior colliculus یعنی چه

superior colliculus


روانشناسى : برجستگى زبرين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها