معنی و ترجمه کلمه superjacent به فارسی superjacent یعنی چه

superjacent


واقع درفوق ،فوقانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها