معنی و ترجمه کلمه superordinate class به فارسی superordinate class یعنی چه

superordinate class


روانشناسى : طبقه فراگير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها