معنی و ترجمه کلمه superseder به فارسی superseder یعنی چه

superseder


لغو کننده ،جانشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها