معنی و ترجمه کلمه supervisor request به فارسی supervisor request یعنی چه

supervisor request


درخواست ناظر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها