معنی و ترجمه کلمه supervisor state به فارسی supervisor state یعنی چه

supervisor state


حالت نظارت
کامپيوتر : وضعيت نظارت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها