معنی و ترجمه کلمه supervisor به فارسی supervisor یعنی چه

supervisor


برنگر،مباشر،ناظر،سرپرست
علوم مهندسى : ناظر
کامپيوتر : سرپرست
قانون ـ فقه : ناظر،مباشر
روانشناسى : سرپرست

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها