معنی و ترجمه کلمه supination به فارسی supination یعنی چه

supination


قرار دادن کف دست رو به بالا،تاق باز خوابى ،برپشت خوابى
ورزش : چرخاندن کف دست به سمت بالا برگرداندن پا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها