معنی و ترجمه کلمه supplementary position به فارسی supplementary position یعنی چه

supplementary position


موضع تکميلى
علوم نظامى : موضع يدکى


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها