معنی و ترجمه کلمه supply control به فارسی supply control یعنی چه

supply control


کنترل اماد،کنترل تدارکات ،اعتبار امادى
علوم نظامى : سطح اعتبار امادى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها